TFK Sint Barbara Reuver/Offenbeek

Trommel & Fluiterkorps Sint Barbara Jeugdbeleid

Welkom bij de jeugdafdeling!

 

In 2014 is er een convenant getekend tussen de gemeente Beesel, stichting cultuurpad en Harmonie Reuver, Harmonie Beesel en het Trommel en Fluiterkorps. In dit convenant staan afspraken over het muziekonderwijs in de gemeente gecombineerd met de scholen.

 

Algemeen

Als je bij de jeugdopleiding van het trommel en fluiterkorps kom mag je zelf kiezen met welk instrument je aan de slag gaat. Je krijgt een opleiding op basis van muzikale techniek en theoretisch gedeelte.

De lessen worden gegeven bij de Rockstation in Reuver, hoe vet is dat?!!

Meteen al in je eerste jaar kun je deelnemen aan een samenspeel groepje waarin je samen met anderen metten al leert hoe het is om muziek te maken. Wanneer je het eenmaal hebt opgepakt, kun je misschien al in datzelfde jaar of een tijdje later mee repeteren in ons super muzikale jeugdkorps, waarin een echte dirigent, leden van de Reuverse Harmonie en het Trommel en Fluiterkorps, ons samen echte muziekstukken laat spelen.

Je zult versteld staan hoe vlug je dit kunt leren. Muziek maken is voor iedereen en iedereen kan het.

Het jeugdkorps heeft echte optredens met publiek soms in het voorprogramma van het Trommel en Fluiterkorps of de Harmonie. Het is dan vaak erg druk in de zaal en dat is hartstikke spannend, maar ook heel erg leuk. Op deze manier groei je langzaam naar het moment dat je toetreed tot het grote korps. 

Muziekopleiding

Je kunt je opleiding beginnen met meteen een muziekinstrument van het Trommel en Fluiterkorps.

  • trom
  • melodisch slagwerk (b.v. Xylofoon)
  • dwarsfluit
  • piccolo 

 Dit instrument mag je zelf kiezen.

De lessen worden gegeven bij de Rockstation, Rijksweg 10 in Reuver.

Naast prakijklessen, krijg je t.z.t. ook theorieles om zo naar je A examen toe te werken. Hier krijg je een officieel diploma voor. Zo kun je ook nog doorgaan voor het B, C en D diploma. Het A en B diploma is verplicht om bij het grote korps te komen. 

 

Kosten

Een muziekopleiding is vrij kostbaar, maar hier heb je dan ook je hele leven plezier van.

Om in de kosten tegemoet te komen helpt het Trommel en fluiterkorps een handje. Een groot gedeelte van het lesgeld en onkosten wordt door het Trommel en Fluiterkorps betaald.

Echter er is ook een eigen bijdrage nodig.

Kosten lesjaar:€ 290,- te voldoen in 10 maandelijkse termijnen.

Het muziekinstrument en de muziekboeken krijg je in bruikleen van het Trommel en Fluiterkorps.

 

Samenspelgroep

In het eerste jaar dat je een muziekinstrument speelt zijn er ook lessen met de samenspelgroep. De naam verraadt het al, je leert samen te spelen met leerlingen die ook in het eerste jaar van de opleiding zitten. Dit zijn ongeveer 12 lessen die worden gegeven door muziekdocent Hans Alers. Locatie: Rockstation.

 

Jeugdkorps

Na een jaar op opleiding kun je waarschijnlijk bij het jeugdkorps. De wekelijkse lessen bij Rockstation gaan dan gewoon door. Dit om toe te werken naar het juiste niveau om bij het korps te komen.

Je gaat met andere leerlingen van de Harmonie en het het Fluiterkorps  muziek maken, dit is niet alleen erg leuk maar ook leerzaam om zo te werken naar het grote korps. 

 

De doelstellingen van de jeugdcommissie zijn:

  • zorgdragen voor leerling muzikanten
  • begeleiden en opleiden van leerling muzikanten tot volwaardig muzikant voor het TFK
  • stimuleren van leerlingen en zorgdragen voor instrumenten ivm deelname aan solistenconcoursen

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij de leden van de jeugdcommissie:

       Maartje Schatorie Schatorie     Babs Huyben Rovers         Mieke van de Brand Dingelstad                
                                                         
       Tel. 06-29501023                    Tel: 06-22170195            Tel: 06-48976393    

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze jeugdcommissie.