TFK Sint Barbara Reuver/Offenbeek

De historie van Trommel & Fluiterkorps Sint Barbara

 

info@sintbarbarareuver.nl

 

 

 

De start

We schrijven 1946. De Tweede Wereldoorlog is net voorbij en de wederopbouw is in volle gang. De mensen voelen zich weer vrij en ideeën en identiteit hoeven niet meer verborgen te worden.
De leden van Schutterij Barbara waren er klaar voor. Tijdens de vergadering van deze vereniging op 6 juni 1946 stelde beschermheer Jac. Laumans voor om een kleine afdeling muzikanten (met fluiten en trommen) in het leven te roepen om het op mars gaan van de schutterij van muzikale begeleiding te voorzien. Dit voorstel werd door het toenmalige bestuur geheel overgenomen.

Binnen 14 dagen hadden Peter Killaars en de voorzitter van de schutterij Engel Weijers al een aardig clubje leden bij elkaar. Voor het instrumentarium werd gebruik gemaakt van enkele 'ondergedoken trommen en fluiten' afkomstig uit Herkenbosch en later uit het toenmalige Oost-Duitsland.
Het geheel kreeg in enkele maanden een basisvorm onder muzikale leiding van Sjra Geijzen. In 1947 werd voor de eerste keer deelgenomen aan het Oud Limburgs Schuttersfeest. Het korps bestond op dat moment uit 18 leden.
Op 24 oktober 1949 werd met algemene stemmen goedgekeurd dat het Trommel en Fluiterkorps St. Barbara een apart bestuur zou krijgen. Met een financiële steun in de rug van ƒ100,- (€ 45,38) ging het korps zijn eigen weg. Van een breuk met de schutterij was overigens absoluut geen sprake. Tot op de dag van vandaag gaat het korps met de schutterij mee tijdens het jaarlijkse konings vogelschieten en het reeds genoemde O.L.S.
Op 1 oktober 1950 werd het nieuwe huishoudelijke reglement gepresenteerd. Anno 2007 is het korps een klein bedrijfje geworden. Momenteel bestaat het korps uit 45 leden die onder muzikale leiding staan van Peter Heijnen. De bestuurlijke leiding is in handen van Pieter Janssen die daarbij wordt gesteund door actieve collega-bestuursleden. Een flink aantal comités zorgt ervoor dat diverse taken door de leden zelf worden uitgevoerd. Beschermheer Theo Heldens geeft steun met raad en daad en is bij de leden een welkome en graag geziene gast tijdens concerten, concoursen en gewoon tijdens repetities.

Geschiedenis voorzitters

De eerste voorzitter was Ben van Wylick. Hij zwaaide de scepter gedurende de periode van 1950 tot 1953. Een zware tijd, zo blijkt uit de boeken. Toon Roelofs nam in 1953 de voorzittershamer over. Met veel gevoel voor inzet, tact, wijsheid, gevoel voor vernieuwing, liefde voor muziek en zeker liefde voor het korps, droeg hij gedurende 27 jaar een dikke steen bij aan de groei, bloei en successen van het korps. In 1980 overleed hij, te vroeg. Een grote leegte achterlatend bij het korps. De zware taak werd in 1980 overgenomen door Jan Killaars. Evenals zijn voorganger wist Jan het korps op zijn karakteristieke wijze, de juiste richting te geven. Onder zijn voorzitterschap musiceerde het korps zich van het ene succes naar het andere. Ook was hij het die het korps, toen nog een echte mannenwereld, in 1986 open stelde voor de dames. Zijn overlijden in 1990 was een te vroege en zware klap voor z'n familie en 'zijn' korps. Pierre Wulms kreeg de zware taak om de voorzittershamer over te nemen. Pierre stond op zijn eigen wijze 24 uur per dag gereed voor het korps. Niets was hem te veel. Zijn gezondheid protesteerde echter. Met het behalen van het Nederlands Kampioenschap in 1995 bedankte het korps Pierre voor zijn geweldige inzet. Nog enkele jaren heeft Pierre van zijn fluiterkorps kunnen genieten. In 1999 overleed de oud-voorzitter. Sinds juli 1995 was de voorzittershamer in handen van Wiel Weijers. Hij heeft de eenheid die binnen het korps aanwezig was weten te versterken zodat we nu spreken van een vriendenclub van groot formaat. Op 12 mei 2009 nam Wiel afscheid als voorzitter van het TFK en gaf de voorzittershamer door aan Pieter Janssen.

Geschiedenis dirigenten

Vanaf 1946 was de muzikale leiding in handen van Sjra Geijzen. Dit deed hij met verve tot juli 1959. In dat jaar nam Huub van Dijk de dirigeerstok over en bouwde voort aan de muzikale kwaliteit van het korps. Met een toenemend moderner worden van instrumentarium en repertorium was het Huub die het korps van het ene muzikale succes naar het andere leidde. Onder hem bereikte het korps het hoogst haalbare: de ere divisie. Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in 1982 en na 23 jaar trouwe dienst droeg Huub de dirigeerstok over aan Gerrit Janssen. Deze was al lid van het korps sinds 1956. Zijn enthousiasme, drang tot perfectie en een geweldige muzikaal inzicht hebben ertoe geleid dat het korps zich in de hoogste afdeling heeft weten stand te houden. Op 1 november 1998 nam Gerrit Janssen afscheid van het Korps als dirigent. Het bestuur werd voor het moeilijke probleem gesteld om een nieuwe dirigent te vinden. Dit bleek echter eenvoudiger gezegd dan gedaan. Op 17 november kwam Lode de Wilde als interim dirigent in dienst van het korps (uit de brand helpen) Interim dirigent Lode de Wilde kon in de korte tijd die hij in dienst was toch op zijn specifieke wijze een stempel op het korps drukken. Met name de fluitisten hebben deze periode als uiterst leerzaam ervaren. Vlak voor de kerst van 1998 was het dan toch gelukt om een nieuwe dirigent te vinden voor het korps. Een moeilijke periode voor het bestuur kon daarmee worden afgesloten. Peter Heijnen uit Echt kwam op 1 januari 1999 in dienst van het korps. Een nieuwe muzikale periode breekt aan waarbij een professionele aanpak van diverse zaken van meet af aan duidelijk zijn. De concours verplichting kwam voor het korps echter ook om de hoek kijken. Dit betekende vrijwel onmiddellijk voor Peter Heijnen dat aan de voorbereiding van het concours begonnen moest worden. Een voorbereiding die in 2001 bekroond werd met het behalen van het Nederlands Kampioenschap in de Eredivisie Eb waar het korps zich al jaren met succes weet te handhaven. In 2015 wist Peter met het TFK zelfs 92 punten te behalen tijdens een concertcouncours in Geleen.Na 20 jaar als dirigent verbonden te zijn geweest aan het Trommel en Fluiterkorps St. Barbara nam Peter Heijnen op dinsdag 2 juli 2019 op een gepaste wijze afscheid van het TFK. Tijdens het afscheidneemt werdt Peter benoemd tot ere-dirigent van het TFK. Na de zomervakantie neemt Roy Derix uit Roermond de dirigeerstok over.

Geschiedenis tambourmaître's

Sinds het begin van Trommel en Fluiterkorps St. Barbara was het de tamboer-maître die als boegbeeld van het korps fungeerde. Het zijn deze personen die ervoor zorgen tijdens concoursen dat het korps als een rotsvast geheel vol zelfvertrouwen voor de jury eindigt tijdens de marswedstrijden. Tot 1950 werd deze functie uitgevoerd door Pierre en Koos Simons. Daarna tot 1956 was deze taak in handen van Baer Dorssers. Wiel Ottenheim was tambourmaître van 1957 tot 1958. De legendarische Har Knoops vervulde deze functie tot 1973 (doet dit nu nog regelmatig voor het 'oud fluiterkorps'). Deze werd opgevolgd door Joop Vossen tot 1981. Daarna werd deze functie bekleed door Thei Steeghs tot 1983. Vanaf die tijd was de bekende tamboer-maître stok in handen van instructeur Har v.d. Velden. Vanaf 1996 ligt de functie van tamboer-maître in handen van Fred Killaars. Fred Killaars nam na 23 jaar afscheid als tamboer-maître en zette zijn lidmaatschap voort als slagwerker bij het TFK. Zijn opvolger is slagwerker Martijn Killaars die vanaf augustus 2019 voor het Trommel en Fluiterkorps gaat lopen.